Chuyện Của Sử

Chuyện Của Sử

Ác Mộng Mang Tên “Coding Conventions”

Tuần vừa rồi mình bắt đầu làm project mới trên công ty.Ở chỗ mình làm mỗi khi hoàn thành một task thì phải “push” code lên cho anh chị trainer kiểm tra.Nếu thấy ổn thì mới cho chuyển task mới.Mỗi lần mình ” push” lên git là dính một đống comment trong đó đa số là lỗi  coding-convention (khoc) Convention là gì ? Coding conventions là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình

ABOUT ME

ABOUT ME                                                                         Name: Nguyễn Hữu Sử. Age: 22 . University: University of Transport and Communications. Motto: ” Lập trình viên đâu phải chỉ biết code “,” Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi “. Skills: HTML, CSS, JS,PHP,

Top