Chuyện Của Sử

Chuyện Của Sử

Collection Eloquent – object or array

1. Về series Eloquent – Behind the Mask Onthisday trên facebook thấy của tôi báo ngày này năm xưa tôi có tạo create một project đầu tiên bằng Laravel, tôi lại bồi hồi nhớ về những bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tiếp xúc với Routes, Controller, View hay sử dụng những câu truy vấn đến DB thật đơn giản với Eloquent. Đối với tôi Laravel là 1 framework khá dễ để bắt đầu với một tâm thế của một sinh viên thích ăn xổi

Top