Chuyện Của Sử

Chuyện Của Sử

[Become a developer] Từ thực tập đến nhân viên chính thức.

Helu các bạn, sau khi ra phần 1 của bài viết become a developer không ngờ lại được nhiều người đọc vậy (hihi), hôm trước tìm từ khóa SEO Phỏng vấn hr Framgia thấy bài mình trên đầu luôn. Vậy là hôm nay mình lại quyết định viết tiếp phần 2 của Become a developer. Ở bài này mình sẽ kể về quãng thời gian tích lũy skill để có thể làm dự án thật

Top